WELKOM

Midden in Heiloo staat naast de Witte Kerk een waterput. Volgens de overlevering bevat deze put een bron die rond 720 door Willibrordus geslagen is, toen zijn metgezellen dorst hadden.

Ook in onze tijd hebben, naar onze inschatting, mensen dorst, misschien niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Zij hebben dorst om met anderen te praten over wat hen bezig houdt, waardoor ze geraakt worden en wat hun vragen zijn.

Zo’n zestien jaar geleden (in 2004) nam het Interkerkelijk Pastores Beraad Heiloo het initiatief voor het Oecumenisch Leerhuis Heiloo, onder de titel: ‘Rond de Waterput’ Spiritualiteit en Geloofsverdieping.

In de afgelopen jaren heeft het programma zowel plaatselijk als regionaal de nodige bekendheid verworven. De programmacommissie is uitgebreid met vertegenwoordigers van de kerken in de regio (Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden).

Ook is er samenwerking en uitwisseling tot stand gekomen met de Protestante Gemeente van Uitgeest, de Raad van Kerken te Castricum en Oecumenisch centrum De Zwaan in Alkmaar.

Met deze website willen we proberen om u van actuele informatie te voorzien over het programma van ‘rond de Waterput’ voor het komende seizoen. U kunt via verschillende ingangen naar activiteiten zoeken en u kunt zich aanmelden. Wij hebben ook een boekje uitgegeven, dat in de kerken voor u klaar ligt. Dit seizoen hebben wij, in verband met de corona-situatie, het seizoen echter in tweeën gedeeld. In dit stadium is namelijk moeilijk te overzien hoe het verderop in het jaar zal gaan. In januari 2021 hopen we de overige activiteiten op de website te plaatsen en een tweede boekje te drukken.

Wij streven - zoals altijd - naar een gevarieerd aanbod van lezingen, films, gespreksgroepen, exposities, muziek en drama; aansprekend, uitnodigend tot bezinning en vooral oecumenisch. U bent van harte welkom, of u lid bent van een kerk of niet.

Voor alle bijeenkomsten gelden de ‘corona-maatregelen’ wat betreft afstand en hygiëne. Dat betekent dat u van te voren of bij entree moet aanmelden en registreren. Verschillende activiteiten kennen een beperkt aantal deelnemers. De activiteiten in het najaar vinden in groteren ruimtes plaats, zodat we op een veilige manier toch nog met een acceptabel aantal mensen bijeen kunnen komen.

De werkgroep “Rond de Waterput”