Voorwoord

bij het programma ‘Rond de Waterput’ najaar-2022

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Het seizoen 2022-2023 is in tweeën gedeeld. Dit boekje bespreekt de activiteiten in het najaar van 2022. In december volgt dan het tweede boekje over het programma in het voorjaar van 2023.

Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping ook op cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen.

Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’ zijn van harte uitgenodigd!

Op het programma najaar-2022 staan diverse lezingen, cursussen en gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er ook aandacht voor kunst, muziek en meditatie.

Voor de bijeenkomsten gelden wellicht weer ‘corona-maatregelen’. Dat betekent dat u zich dan het best van te voren kunt aanmelden. Gaat een activiteit dan toch niet door, dan kunt u gebeld/gemaild worden.

Omdat we niet digitaal kunnen collecteren verzoeken we u om uw bijdrage contant te betalen.

U bent van harte welkom!

Edward Kooiman, Marieke Hoetjes, Peter de Laat, Dineke Vahl, Lies Sluis-Sluis, André Burghardt, Ber Leurink, Ditje van Genderen

 

Op de website vindt u alle actuele informatie

Download het programma.