Voorwoord

bij het programma ‘Rond de Waterput’ voorjaar-2022

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Het seizoen 2021-2022 is in tweeën gedeeld. Zo hopen we toch een aantal boeiende activiteiten te kunnen organiseren, ondanks eventuele ‘corona-beperkingen’. We hopen vanaf nu weer van alles sámen te kunnen doen.

Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping ook op cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen.

Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’ zijn van harte uitgenodigd!

Op het programma voorjaar-2022 staan diverse lezingen, cursussen en gespreksgroepen rondom levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er ook aandacht voor kunst, muziek en meditatie.

We willen u vooral wijzen op de bijzondere ‘Waterput-lezing’, dit jaar een serie van drie avonden, de Waterput-serie, over ‘Vluchtelingen ver weg en dichtbij’

Voor alle bijeenkomsten gelden wellicht nog ‘corona-maatregelen’.

Dat kan betekenen dat u zich van te voren moet aanmelden.

Of is het tonen van een QR-code nodig.

U bent van harte welkom!

Edward Kooiman, Herman Helsloot, Marieke Hoetjes, Peter de Laat, Dineke Vahl, Lies Sluis-Sluis, Paul Bindels, Marc van de Giessen, Ditje van Genderen

Op de website vindt u alle actuele informatie

Download het programma.