3.1 Exposities in de Ter Coulsterkerk

 

 01  

‘Versteende verhalen, levend geloof’

 

In de omloop van de kerkzaal van de Ter Coulsterkerk is een aantal prachtige foto’s van gevelstenen te zien, resultaat van een speurtocht door Amsterdam, met Mirjam Bikker als fotograaf. Het betreft eeuwenoude gevelstenen geïnspireerd op Bijbelverhalen.

Op bijgaande foto is zo verbeeld ‘Land van beloften’.

Bij de foto’s wordt aangegeven waar de gevelstenen zijn te vinden.

In de koffiekamer hangen mooie aquarellen en schilderijen in de heldere kleuren van acryl van de hand van Willy Boll. Deze zijn evenals de gevelstenen ook op donderdag van 11.00-12.00 uur te bezichtigen.

Contactpersoon Kunstcommissie: mw. Jenny Bikker-Breugem.
Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

 

 

3.2 Samen Koken Samen Eten

 koken  

Op de eerste donderdag van iedere maand is er gelegenheid om samen te eten in de Ter Coulster-kerk, om het onderlinge contact te bevorderen.

We beginnen om 18.00 uur.

Met diëten wordt rekening gehouden.

Het driegangenmenu kost, inclusief koffie of thee na afloop, € 5,- . Een glas wijn of frisdrank € 1,50

 

Waar:          Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

Wanneer:   eerste donderdag van de maand v.a. 1 september; 18.00 uur

Opgeven:   tot de dinsdag voorafgaand aan de maaltijd, 20.00 uur, bij

         Gina Timmerman: 072-8795384 of g_timmerman50@kpnmail.nl

Kijk ook op de website pknheiloo.nl/nieuws

 

3.3 Geloof in de Bijlmer

 bijlmer  

Sinds de Bijlmermeer in rap tempo werd bebouwd heeft zich daar een haast niet voor te stellen aantal bevolkingsgroepen gevestigd. Natuurlijk, mensen uit Suriname, de Antillen en nog een paar ons bekende nationaliteiten zijn echt geen vreemden meer voor ons. Maar er zijn nog talloze andere nationaliteiten, allen met hun eigen culturele achtergrond en geloofsbeleving.

 

Hoe leven al deze groeperingen samen? Wat zijn de specifieke problemen? Kortom: Hoe functioneert zo'n samenleving? Wat zijn de sterke en wat zijn de zwakke kanten? We laten ons ter plekke informeren en we bekijken en beluisteren natuurlijk e.e.a. tijdens een ontspannende wandeling.

Het zal zeker een verrassende indruk opleveren.

Wie:                     dhr. André Burghardt, dhr. Nico Veerkamp

Voorbereiding: dinsdag 7 juni om 20.00, Willibrordushuis (€ 3,- pp)

Wandeling:        zaterdag 11 juni; (kosten: treinreis, entree kosten, lunch)

 

3.4 Levenskunst in het Willibrordushuis

Zin? Een maal per maand met elkaar oefenen in levenskunst?

 2017 19  

In deze groep gaan we uit van het goede en zoeken we naar inspiratiebronnen, naar kracht, naar verbondenheid, naar mogelijkheden om onze talenten aan te boren. We praten met elkaar, we lezen inspirerende teksten of luisteren naar muziek, dit alles in overleg met de deelnemers. Het is mogelijk om in deze groep in en uit te stromen.

Dit jaar staan centraal de begrippen: moed, rechtvaardigheid, wijsheid, gematigdheid, vertrouwen/geloof, hoop en liefde. Ook wel bekend als ‘deugden’ of goede eigenschappen, die je trouwens kunt inoefenen.

Wie:                      Marie-José van Bolhuis (geestelijk verzorger GGZ-NHN)

   info: m.vanbolhuis@ggz-nhn.nl of 06-10852666

Wanneer:           elke 2e dinsdag van de maand va 8 maart 10.30-12.00 u.

Waar:                   Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

 

3.5 Stilte vespers: Het getal veertig

 handen  

Op woensdag 2 maart is het Aswoensdag en begint de Vastentijd, of Lijdenstijd of Veertigdagentijd. Het is de tijd van voorbereiding op het Paasfeest op zondag 17 april.

In deze zes weken voorafgaand aan Pasen is er elke maandagavond een kort bezinningsmoment met een lezing en stilte. De opzet is eenvoudig en telkens hetzelfde.

De verhalen verschillen. Deze keer draaien alle verhalen om het getal veertig, een betekenisvol getal in de bijbel dat verwijst naar een tijd van leren, van leven met vallen en opstaan, geluk en tegenspoed, goede en kwade dagen.

We proberen het te verbinden met nadenken over eenvoudig leven. Wat hebben we nodig en wat is overbodig.

Wie:             ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:   Aswoensdag 2 maart en

      vanaf maandag 7 maart wekelijk t/m 11 april.

Tijd:           stille inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.15 uur - 19.45 uur

Waar:         Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo