1.1   De kerk na 1945, samen op weg.

 1945  

Direct na het beëindigen van Wereldoorlog II worden tal van fundamenten gelegd voor een nieuwe wereldsamenleving. Bijvoorbeeld de ‘Verenigde Naties’ in 1945, de aanvaarding van de ‘Human Rights’ in 1948 door die VN en de installatie van de Wereldraad van Kerken in 1948.


De Nederlander Willem Visser ’t Hooft was de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad en legde daarmee de basis voor de oecumenische gedachte.

Na de “tsunami van bevrijding” na 1945, ook in de voormalige koloniën van Europa, stellen we ons de volgende vragen:

  • Zijn we nu bevrijd van het isolement van voor Wereldoorlog II en zijn de 'muren' verdwenen rond onze Kerken?
  • Leven we nog steeds bevrijd in de geest van het fundament dat gelegd is door Jezus en de Apostelen?

Wie:                    prof. Henk Bikker

Wanneer:            donderdag 17 november om 20.00 uur

Waar:                  Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

Aanmelden:         bij de ingang van de zaal