4.1 Bijbels ABC: Deutero-Jesaja

Een cursus voor belangstellenden over het lezen van de bijbel.

 003  

De profetie van Jesaja bestaat uit drie delen uit verschillende perioden in de geschiedenis van Israël. Het eerste deel (hst. 1-39) stamt uit de tijd voor de ballingschap. Het tweede deel (hst. 40-55) hoort thuis in de ballingschap. En het laatste deel (hst. 56-66) is ontstaan net voor of tijdens de terugkeer van Nehemia naar Jeruzalem.

Wij richten ons deze winter op het middengedeelte, ook wel de tweede Jesaja of Deutero-Jesaja genoemd.

Wie:               ds. Dick Nicolai, dicknic@ziggo.nl of 072-7435166

Wanneer:     woensdag 13 en 27 okt., 10 en 24 nov. en 8 december; 14.30 - 16.30 uur
Waar:             'Ons Huis', Zuidkerkenlaan 23 in Limmen

Vervolg:         vanaf 19 januari 2022 nog 4 keer

 

 

4.2 Gespreksgroepen in Heiloo

 open  

Praat u wel eens over uw geloof of misschien ongeloof? Wat betekent het geloof voor u of vindt u dat ook zo lastig uit te leggen? Met wie kan je er nog over praten en hoe denken anderen over leven vanuit je geloof? Het is verrijkend om van gedachten te wisselen over wat leven vanuit je geloof voor een ieder betekent en om dan samen de Bijbel te lezen. De bedoeling is om elkaar te leren kennen en samen te praten over een stuk uit de Bijbel. Het thema is geloof, hoop en liefde.

Er zijn 2 gespreksgroepen, één in Plan Oost en één in Ypestein.

Er staan ook bijeenkomsten gepland voor 2022.

Van harte welkom!

Aanmelden:      Roelie van Diest: rdvdiest@gmail.com of 072 5323500

Waar:                   Plan-Oost: Groot Barlaken 58

Wanneer:           laatste donderdagavond van de maand, 19.30 - 21.00 uur:30 september, 28 oktober, 25 november

Waar:                  Ypestein: De Stuifbergen huiskamer Alternatief

Wanneer            eerste dinsdag van de maand, 19.30 - 21.00 uur: 7 september, 5 oktober, 2 november

 

4.3    Levenskunst in het Willibrordushuis

Zin? Een maal per maand met elkaar oefenen in levenskunst?

   

I

In deze groep gaan we uit van het goede en zoeken we naar inspiratiebronnen, naar kracht, naar verbondenheid, naar mogelijkheden om onze talenten aan te boren. We praten met elkaar, we lezen inspirerende teksten of luisteren naar muziek, dit alles in overleg met de deelnemers.

Het is mogelijk om in deze groep in en uit te stromen.

Dit jaar staan centraal de begrippen: moed, rechtvaardigheid, wijsheid, gematigdheid, vertrouwen/geloof, hoop en liefde. Ook wel bekend als ‘deugden’ of goede eigenschappen, die je trouwens kunt inoefenen.

Omdat de groep vorig jaar erg groot is geworden, bekijken we ter plekke of het nuttig is de groep op te delen in twee groepen. We gaan het zien.

Wie:                     Marie-José van Bolhuis (geestelijk verzorger GGZ-NHN)

  info: m.vanbolhuis@ggz-nhn.nl of 06-10852666

Wanneer:           elke 2e dinsdag van de maand va 14 september (introductie en kennismaken), 12 okt, 9 nov, 14 dec. 10.30-12.00 u.

Waar:                   Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

 

4.4  Wat vieren we zondag? Samen bijbel lezen

 002  

Soms lees je een bijbeltekst en dan zegt het je niet zo veel. Een andere keer ben je zomaar geraakt door wat je leest. Het overkomt me beide wanneer ik een preek ga voorbereiden. Maar er zijn nog veel meer reacties mogelijk. Het is leuk en leerzaam om samen bijbelteksten te lezen en elkaars lees-ervaringen te delen.

Al jaren kom ik met een groepje vaste en incidentele bezoekers samen op maandagmiddag om de teksten te bespreken die de zondag erop terug komen in de kerkdienst. We hopen in Heiloo de draad weer op te pakken.

Daarnaast wil ik het ook eens uitproberen in Limmen, ter voorbereiding van Eeuwigheidszondag.

Iedereen is welkom, het zijn geen vaste groepen. Opgave vooraf is wel handig.

Wie:      ds. Hanneke Ruitenbeek; hruitenbeek@ziggo.nl of 072-888 5550

Waar en wanneer: Heiloo Ter Coulsterkerk: maandag 11 oktober en 6 december; 13.30-15.00 u.

                               Limmen Ons Huis:              maandag 15 november; 14.00-15.15 uur

 

 

4.5  Stilte- en meditatie

 

 4a  

Al enkele jaren komt in wisselende samenstelling een groepje mensen bij elkaar om samen stil te zijn en te mediteren over een (bijbel)tekst. We proberen vanuit de stilte de woorden in te ademen en te laten doordringen. De stilte delen is een bijzondere ervaring.

Na afloop is er, voor wie wil, nog even tijd om na te praten.

Iedereen is van harte welkom. Je hoeft geen ervaring te hebben met stilteoefeningen. Wees ook niet te bang door te denken dat je er te onrustig voor bent of te snel afgeleid. Dat zijn de meesten van ons. Daarom oefenen we juist de stilte. Dit najaar zijn er twee avonden.

 

Wie:             ds. Hanneke Ruitenbeek, 072-888 5550 of hruitenbeek@ziggo.nl

Wanneer:    donderdag 14 oktober en 28 oktober; 20.00 - 21.00 uur

Waar:          Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo

 

4.6  Het verhalend karakter van de Bijbel

   

De bijbel is een fascinerend levensboek vol hoop, troost en aansporing tot liefde. Maar de bijbel is geen boek met allemaal pasklare antwoorden, en dat is zowel de zwakte alsook de kracht van de bijbelse verhalen.

In een drietal avonden staan we stil bij de betekenis van de bijbel in deze tijd; bij vragen over de betrouwbaarheid van de bijbelse verhalen én bij de vraag of het allemaal precies zo is gebeurd als wordt beschreven of dat je dat ook anders kunt/mag zien.

We praten over het ‘verhalend karakter van de bijbel’; over gezag en zeggingskracht én we houden oude inzichten en nieuwe benaderingen tegen het licht. Informatie wordt afgewisseld met ruimte voor gesprek en vragen.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom..

Aanmelden:      Edward Kooiman, 072-888 5550 of ejkooiman@ziggo.nl

Wanneer:           donderdag 11 en 25 november en 9 december; 19.45 uur

Waar:                Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

Bijdrage:           € 3,-