In verband met de situatie rond het corona-virus worden alle activiteiten tot in elk geval 1 juni geannuleerd.

 

4.1 Bijbelen bij de GGZ

 4.1 GGZ NHN Heiloo  

Samen lezen in de bijbel en met elkaar over de teksten praten.

Meestal lezen we wat er komende zondag in de kerk gelezen gaat worden.

Lezen, leren, praten. Voor kenners en beginnelingen, gelovigen en geïnteresseerden. Cliënten van de GGZ en andere mensen uit Heiloo e.o.Wie:            pastor Marie-José van Bolhuis, ds. Marius Braamse

Wanneer:    elke donderdag vanaf 5 september, van 10.30 tot 11.30 uur

Waar:            Hoofdgebouw GGZ unit 0.5, Kennemerstraatweg 464 Heiloo

 

4.2 Levenskunst in het Willibrordushuis

Zin? Een maal per maand met elkaar oefenen in levenskunst?

 leven   Soms heb je er echt zin in. Dan stel je je doorgaans geen grote zinsvragen. Maar soms is het een hele kunst om die zin te zien en te ervaren...

Er zijn dingen die dat moeilijk maken: ziekte, geen werk (meer), rouw om een geliefde, een psychische aandoening die maar niet over gaat, eenzaamheid, levensvragen die maar blijven knagen.

In deze groep gaan we uit van het goede en zoeken we naar inspiratiebronnen, naar kracht, naar verbondenheid, naar mogelijkheden om onze talenten aan te boren. We praten met elkaar, we lezen inspirerende teksten of luisteren naar muziek, dit alles in overleg met de deelnemers. Momenteel lezen we teksten over ‘geluk’. Maar volgende maand kan het zo maar weer wat anders zijn.Het is mogelijk om in deze groep in en uit te stromen. Het begin is al geweest en het einde nog niet in zicht.

Wie:                   pastor Marie-José van Bolhuis, pastor Herman Helsloot

Wanneer:           elke 2de dinsdag van de maand vanaf 12 september

Tijd:                   10.30 – 12.00 uur

Waar:                 Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Info:                   m.vanbolhuis@ggz-nhn.nl of 06-10852666

 


4.3  De Mozesgroep in Limmen

 4.5 bijbelverhalen  

Eén keer in de maand kunt u op donderdagavond aanschuiven bij een inspirerende groep met zo’n 12 aanwezigen. Ben je katholiek, protestant of alleen maar leergierig? Je bent welkom!

Deze zogenaamde Mozesgroep is nu bezig met de profetische boeken. Naast het geloofsverhaal uit de Bijbel gaat het vooral om de eigen verhalen. Het nieuwe seizoen zal worden geopend met een gezamenlijke maaltijd in september. Heb je belangstelling, kom dan langs of neem contact op.

 

Begeleiding :        Pastor J. Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Wanneer:                donderdag 17 okt., 14 nov., 19 dec. en verder elke maand .; van 20.00 tot 21.30 uur

Waar:                        Pastorie, Dusseldorperweg 74 Limmen

 

 

4.4 Bijbelgroep Richteren

en de roep om een koning

 richt  

De hele bijbel is een groot verhaal over mensen en hun ervaringen, zowel positieve als negatieve. God wil dat mensen gelukkig zijn en een plek hebben om samen te wonen en te leven.

Daarom hoort Hij de klacht van het Joodse volk in het slavenland Egypte en leidt hen aan de hand van Mozes weg uit dat land. Na een generatie bereiken zij het aan Abraham en Mozes toegezegde land.

Vorig jaar lazen wij hoe ze zich in dit land vestigen, nadat ze onder leiding van Jozua het toegezegde land zijn binnengetrokken. Dit wordt beschreven in het boek Richteren waarin de lotgevallen van Israël in de periode van Jozua tot aan de eerste Koning staan opgetekend.

De stammen van Israël worden geleid door ‘Richters’, charismatische leid(st)ers in de naam van de Heer.

Israël valt steeds weer terug en dient dan de Baäls. JHWH ontsteekt in toorn, Israël roept weer om hulp bij de Heer en die zendt een redder om Israël te bevrijden: een richter. 

Dit jaar lezen we verder in dit boek en komen onder anderen Simson tegen. Maar ook horen we al de roep om een sterke leider: een Koning.


Ik hoop op weer een inspirerende periode,

pastor Herman Helsloot

 

Wanneer:                1e bijeenkomst 22 oktober om 20.00 uur

Waar:                      Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:                 € 3,- per persoon, per bijeenkomst

 

 

4.5 Wat vieren we zondag?

   

Van de Britse schrijfster Karen Armstrong kwam enkele maanden geleden een boek uit onder de titel ‘De verloren kunst van de heilige geschriften’.

In een interview zei ze dat (ook) de bijbelse verhalen niet bedoeld waren om puur als boek te worden gelezen. Ze waren bedoeld om te zingen of te spelen. En ze waren omringd door rituelen.

In de loop der tijd werd, zeker in Protestantse kringen, de bijbel steeds meer gelezen als geschiedenisboek. Dat heeft veel verwarring opgeroepen over de ‘waarheid’ van de verhalen. ‘Men kon vroeger geen geschiedenis schrijven, zoals we vandaag doen (...), de teksten zijn een weerslag van wat mensen hoopten of vreesden’. De bijbel leest daarom ook niet zomaar makkelijk weg. De teksten zijn in een tijd geschreven dat de wereld er anders uit zag. Toch laten de verhalen een verrassend licht schijnen op ons leven van nu. Maar soms is het wel zoeken en puzzelen.


Een paar keer per jaar zoeken en puzzelen we samen op de maandag-

middag. We lezen de teksten die op een volgende zondag in de kerkdienst in de Ter Coulsterkerk aan de orde komen.

Voor de één is de middag een voorbereiding op de zondag. Een ander komt langs uit interesse voor de bijbelverhalen en gaat niet of naar een andere kerk. Iedereen is welkom. Ook incidentele bezoekers.

Opgave is niet nodig. U kan gewoon aanschuiven.

 

Wie:                        ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:                maandagmiddagen 7 oktober, 16 december,13 januari 2020, 9 maart en 4 mei

Tijd:                        13.30 - 15.00 uur

Waar:                      Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo

 


4.6  Stilte- en meditatie rond deSchepping

 

 schepping  

Al enkele jaren komt regelmatig een groepje mensen bij elkaar om samen stil te zijn. Veel van hen, ikzelf ook, zouden graag ook gewoon thuis stilte zoeken. Maar dat is vaak moeilijker dan gedacht. Zelfs al is er tijd voor. De gedachten dwalen zo snel af. En dan helpt het om sámen stil te zijn.


Stilte begint met je mond houden, stil zitten en rustig adem halen. Naast stil zijn mediteren we over een bijbel- en / of liedtekst die wordt voorgelezen. We proberen met ons innerlijke oor dichterbij de woorden te komen om te horen wat ze ons te zeggen hebben.

In het najaar zijn er een tweetal stilte- en meditatieavonden met teksten rondom de Schepping.

Vanaf 19.45 uur kan iedereen binnen lopen. We beginnen om 20.00 uur en rond 21.00 uur is er pauze. Wie stilte en meditatie voldoende vindt kan dan rustig naar huis gaan. Anderen vinden het prettig om na te praten. Die gelegenheid is er ook tot ongeveer 21.30 uur. Ervaring met stilte en meditatie is niet nodig. Iedereen kan meedoen.

 

Wie:              ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:      donderdag 7 en 28 november.

Waar:            Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Tijd:              20.00 - 21.00 uur (21.30 uur)

 

4.7  Stilte Vespers

‘Het getal veertig’

 

 vesper  

Woensdag 26 februari, Aswoensdag, begint de Vastentijd, Lijdenstijd of In de zes weken voorafgaand aan Pasen (12 april) hoop ik elke maandagavond een kort bezinningsmoment te leiden met een lezing en stilte. De opzet is eenvoudig en steeds terug kerend.

Het kan dienen om bewust toe te leven naar Pasen. Misschien ben je bezig met een vorm van vasten. Dan kan een vast en gezamenlijk moment van stilte misschien inspireren.

Het getal veertig speelt in veel bijbelverhalen een belangrijke rol. Zo duurde de zondvloed veertig dagen, trok het volk Israël veertig jaar door de woestijn, vastte Jezus veertig dagen in de woestijn en de leerlingen van Jezus bereidden zich veertig dagen voor op hun taak in de wereld.

Het is duidelijk dat getal veertig geen exacte uren, dagen jaren aangeeft maar iets betekent. Het getal veertig verwijst vaak naar noodzaak tot bezinning. Het leven een harde leerschool mensen zijn soms hardleers. Daarom inkeer nodig, op weg naar verandering. Goed om de veertig dagen voorafgaand Pasen (weer) bij stil te staan.

Wie:              ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:      vanaf maandag 2 maart 2020, wekelijks t/m maandag 6 april van 19.15 - 19.45 uur, (stille) inloop vanaf 19.00 uur

Waar:            Kapel in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

 

 

4.8  Het spiritueleleven

Mystiek voor het dagelijks bestaan

 spirituele leven  

Samen een boekje lezen. Samen erover van gedachten wisselen. Gaandeweg ontdekken, dat er zoveel prachtige en waardevolle gedachten aan het papier zijn toevertrouwd, waar de meesten van ons doorgaans niet aan toe komen.

Dat is waar pastor Bill van Schie belangstellende (mee)lezers in vier bijeenkomsten toe uitnodigt.

Dit keer is gekozen voor ‘Het spirituele leven’, een boekje van 80 pagina’s, geschreven door de bekende Engelse publiciste Evelyn Underhill. In een viertal radio-voordrachten nodigt zij haar toehoorders uit om ons leven te zien als een onderdeel van het grote geheel van het werk van God aan zijn schepping. Evelyn noemt dit ‘mystiek voor het dagelijks leven’. Zij nodigt ons uit, om samen stappen te zetten op deze geestelijke weg.

Ingewikkeld? Nou, dat valt best mee. In nuchtere, bijna alledaagse taal neemt zij ons mee in een spiritueel landschap, dat weidser is dan ons eigen, individuele innerlijke leven. Dat is niet alleen iets religieus, maar ook bron en doel van alles wat ons menselijk bestaan te boven gaat. Het is alsof een verborgen kracht ons leven stuurt, vaak tegen onze plannen en verlangens in. Maar welke stappen we ook zetten, het is vruchteloos als dit besef niet doorwerkt in alle ander lagen van ons bestaan.

Veel lezers zullen zich in haar woorden herkennen, ook mensen die zich niet meer thuis voelen in de kerk.

 

Wie:                      pastor Bill van Schie

Datum:                  maandag 4, 11, 18 en 25 november om 20.00 uur

Tijd:                      20.00 – 22.00 uur

Plaats:                  Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

Bijdrage:               € 3,- per bijeenkomst – koffie/thee inbegrepen

 

4.9 Zin in poëzie en schilderkunst

‘De weg van het geloof’ in poëzie en schilderkunst

 rem   In de kerkgeschiedenis is er over geloof en bijbel heel veel beweerd, geredeneerd en ge-theologiseerd. Dat laten we op deze avonden een
beetje links liggen en we nemen een heel andere insteek: die van de poëzie en schilderkunst. We bespreken aan de hand van verschillende gedichten en kunstwerken de weg van het geloof.

De taal van de poëzie is in staat om op een heel andere manier dit thema aan de orde te stellen.

Dichters van allerlei slag, van Ida Gerhardt tot Hans Andreus, van Leo Vroman tot Geert Boogaard hebben hierover geschreven.
Maar ook schilders hebben geprobeerd een eigen licht te werpen op vragen rondom de weg van het geloof of de bijbelverhalen waarin dat aan de orde komt.

In een drietal avonden bespreken we geloofservaring, oorsprong en doel van de levensweg, uitgaande van een serie gedichten en een schilderij.

U krijgt een reader met de te behandelen gedichten en schilderijen. Aansluitend aan deze kring wordt op 12 december de film ‘The Way’ vertoond.

Wie:                      ds. Edward Kooiman ejkooiman@ziggo.nl">(ejkooiman@ziggo.nl ; tel. 888 55 50)

Datum:                  donderdag 10 okt., 31 okt. en 21 november om 19.45 uur

Plaats:                  Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:               € 3,- per bijeenkomst – koffie/thee inbegrepen

 

4.10  Het verhaal achter iederBijbelverhaal

Wilt u daar ook niet méér over weten?

 agenda  

De afgelopen 20 jaar zijn er verschillende gespreksgroepen ontstaan in Limmen en Egmond die ‘snuffelen in de Bijbel’. In series van vier

bijeenkomsten wordt er elke keer een stuk uit de Bijbel gelezen, worden er vragen gesteld en wordt er over de teksten met elkaar gesproken.

Al pratend en luisterend kom je dan terecht bij je eigen geloof en levensverhaal.

Bij de dinsdagmiddaggroep in de pastorie van Egmond Binnen worden de verhalen van Jozua en het beloofde land gelezen.

Of je kunt meedoen met de woensdagmorgen groep in de pastorie van Limmen. Daar wordt gelezen uit het boek Genesis.

Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarbij bijbelkennis niet nodig is om aan deze middagen en ochtenden mee te kunnen doen. De koffie en thee staan klaar. Laat even weten dat je komt.

Begeleiding : pastor J. Olling, pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Egmond Binnen 1e serie

                       Wanneer: dinsdag 17, 24 sept. en 1, 8 okt.; van 15.00 tot 16.30 uur

                       Waar: Pastorie, Kerkplein 25 Egmond Binnen

Limmen 1e serie

                      Wanneer: woensdag 18, 25 sept. en 2, 9 okt.; van 9.30 tot 11.00 uur

                      Waar: Pastorie, Dusseldorperweg 74 Limmen

 

4.11 Gespreksgroepen in Heiloo-Oost en Ypestein

 open  

Er zijn 2 gespreksgroepen, die in Heiloo eens in de maand bij elkaar komen. Zij vinden het heel fijn om nieuwe mensen te ontvangen. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur.


Het doel van de groepen is tweeledig: enerzijds mensen ontmoeten, die misschien in jouw wijk wonen. Aan de andere kant samen nadenken, praten, luisteren en zoeken naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft.
In de groepen zitten mensen die wel en mensen die niet naar een kerk gaan. Ook zijn er verschillende kerkelijke achtergronden, waardoor het interessant is om naar elkaar te luisteren.

De bijeenkomsten zijn gratis en vrijblijvend, maar het is wel prettig voor het onderlinge contact om zoveel mogelijk avonden bij te wonen. Het is echter geen bezwaar om de tweede avond in te stappen als je de eerste avond hebt gemist. Dit seizoen praten we over de gelijkenissen in de Bijbel.

Wie: Roelie van Diest

Aanmelden: rdvdiest@gmail.com

Groep Oost:                donderdag 19.30-21.00 uur
                                   Waar: Groot Barlaken 58, 1851GD Heiloo

                                   Wanneer: 26 sept., 31 okt., 28 nov., 30 jan., 27 feb., 26 mrt, 23 apr, 28 mei

Groep Ypestein:         dinsdag 19.30-21.00 uur

                                  Waar: ‘Het Alternatief’ : de Stuifbergen, 1851 WR Heiloo
                                  Wanneer: 3 sept., 1 okt., 5 nov., 7 jan., 4 febr., 3 maart, 7 april, 12 mei

 

4.12   De Kerk in LatijnsAmerik

 latijn   Hoe kun je kerk-zijn gestalte geven in Brazilië? Dat immense land, ter grootte van een half continent? De kerken daar zijn ongelooflijk creatief in het vinden van manieren om bijbelstudie te doen met analfabeten.

Zij zoeken naar wegen om het vertrouwen te herwinnen van inheemse / Indiaanse volken, die na 500 jaar onderdrukking door blanken zeer op hun hoede zijn geworden.

Zij werken aan het versterken van het zelfvertrouwen van mensen (mannen en vrouwen) die zich tweederangs-burgers voelen. De kerken zijn er voor landloze boeren, verslaafden, straatkinderen, gehandicapten ...

In drie avonden ontdekken we iets van de kracht van kerken en gewone mensen in Latijns-Amerika; we lezen en zingen liederen, gebeden en teksten van hoop en wanhoop, van doorzettingsvermogen en toekomst-visioenen; we doen een bijbelstudie zoals Braziliaanse voorgangers doen in de achterbuurten.


.

Wie:                      ds. Saskia Ossewaarde (Egmond)

Wanneer:              dinsdag 24 sept; 29 okt. en 26 nov. om 20.00 uur

Waar:                   Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:              € 3,- per bijeenkomst