4.1  Bijbels ABC: Deutero-Jesaja 

Een cursus voor belangstellenden over het lezen van de bijbel.

 003  

De profetie van Jesaja bestaat uit drie delen uit verschillende perioden in de geschiedenis van Israël.

Het eerste deel (hst. 1-39) stamt uit de tijd voor de ballingschap.

Het tweede deel (hst. 40-55) hoort thuis in de ballingschap.

En het laatste deel (hst. 56-66) is ontstaan net voor of tijdens de terugkeer van Nehemia naar Jeruzalem.

Wij richten ons deze winter op het middengedeelte, ook wel de tweede Jesaja of Deutero-Jesaja genoemd.

Wie:               ds. Dick Nicolai, dicknic@ziggo.nl of 072-7435166

Wanneer:      woensdag 12 en 26 okt., 9 en 23 nov. en 7 december;

                     en vanaf 11 januari 2023 nog 5 keer; 14.30 - 16.30 uur

Waar:           'Ons Huis', Zuidkerkenlaan 23 in Limmen

 

 

4.2 Gespreksgroepen in Heiloo

 open  

Met wie kun je nog over het geloof praten? Over de Bijbel en hoe je daar mee om kan gaan in het dagelijks leven? Over je twijfel en over het zoeken naar het waarom van dingen. Wij wonen in een omgeving, waar dat niet meer vanzelfsprekend is. Toch blijft het boeiend om met elkaar daarover van gedachten te wisselen.

De bedoeling is om elkaar te leren kennen en samen te praten over een stuk uit de Bijbel. Het thema is De Bergrede. Van harte welkom!

Er zijn 2 gespreksgroepen, één in Plan Oost en één in Ypestein.

Aanmelden:      Roelie van Diest: rdvdiest@gmail.com of 072 5323500

Waar:                 Ypestein: De Stuifbergen huiskamer Alternatief

Wanneer           eerste dinsdag van de maand, 19.30 - 21.00 uur:

6 september, 4 oktober, 1 november

 

Waar:                 Plan-Oost: Groot Barlaken 58

Wanneer:         8 donderdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur:

22 september, 27 oktober, 24 november

 

 

4.3    Wat vieren we zondag

 002  

Op twee maandagmiddagen is er weer gelegenheid om samen de bijbelteksten te bespreken die de daarop volgende zondag terugkomen in de dienst in de Ter Coulsterkerk. Er ligt altijd een stapel bijbels op tafel in allerlei verschillende vertalingen, van De Bijbel in gewone taal, tot de Statenvertaling. Het is soms heel verrassend welke verschillen er zijn. Uiteindelijk zijn we op zoek naar de betekenis van de oude verhalen in onze tijd en ons leven. Dus daar gaat het ook over: deze tijd en ons leven. Iedereen kan aanschuiven, iedereen kan meepraten. Aanmelden vooraf is handig maar je bent altijd welkom.

Wie:              ds. Hanneke Ruitenbeek

Wanneer:      maandag 26 september en 28 november om 13.30 uur - 15.00 uur

Waar:            Kapel van de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo

 

 

4.4  Wat is de les van Simone Weil in crisistijd?

 simone  

Simone Weil (1909-1943) is geboren uit welgestelde intellectuele joodse ouders, seculier opgevoed, met een puur wetenschappelijke belangstelling, die zowel de filosofie als de exacte vakken betreft. Zij is een politiek activiste, verwant in levensgeschiedenis en opleiding aan Camus, Sartre en Simone de Beauvoir. Komt op haar 26ste tot ‘geloof‘ door een religieuze ervaring bij het zien van een processie van de allerarmsten in Portugal. De rest van haar korte, onstuimige en geëngageerde leven zal ze wijden aan het vinden van ‘de waarheid’. De waarheid van God is op aarde te vinden in de messiaanse gestalte, vooral in de ‘unieke Zoon’.

Haar houding maakt haar tot een vlijmscherpe analytica van de werkelijkheid. Telkens zal zij zich kritisch opstellen tegenover bepaalde bewegingen, die menen de weg gevonden te hebben, en die solidariteit eisen om hun doel te bereiken. Daar vallen niet alleen alle ideologieën onder, maar ook instituten als kerk en staat.

Een christelijke anarchist?

Ze wil zichzelf volledig weggeven om ruimte te maken voor de lijdende ander, in wie zij God én de wereld tegenkomt. Hoe zou Simone Weil deze crisistijd analyseren met haar ideeën en methoden? Dat daarbij haar religieuze mystieke houding uiteindelijk beslissend is, hoop ik te laten zien..

(Afb.: Street art image by Simone Weil in Berlin-Kreuzberg (2019))

 

Wie:                     Hittjo Hummelen

Wanneer:             dinsdag 6 oktober, 20.00 uur

Waar:                   Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Bijdrage:              collecte bij de uitgang