Expositie ‘Job’ – door KinK

 Picture2  

De groep KinK - Kunst in de Kerk - uit Alkmaar kiest ieder jaar een thema vanuit de Bijbel, om dit in een kunstvorm uit te werken.

De Kinkleden hebben het Bijbelse verhaal van Job gelezen. Zij hebben daar samen over gesproken. Ieder heeft op zijn/haar eigen wijze daar vorm aangegeven, aan wat voor hem/haar treffend was in dit verhaal.

Het verhaal is weergegeven op schilderijen, door het schrijven van gedichten, met textielwerkvormen of met fotografie. De Kinkleden nemen u graag mee via deze kunstuitingen. Op deze manier neemt u (opnieuw) kennis van het boek Job. Dit boek staat vol met symbolische verhalen, die verwijzen naar de stilte, de eenzaamheid, het morren en de twijfels en ook de rijkdom.

 

Wie:            KinK

Wanneer:    vanaf begin september tot aan de Advent

Waar:          Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo

 

 

 

Samen Koken Samen Eten

 koken  

Op de eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om samen te eten in de Ter Coulsterkerk.

He

t driegangenmenu kost, inclusief koffie of thee na afloop, € 5,- (contant).
Een glas wijn of frisdrank is € 1,50.

We beginnen om 18.00 uur.
Met diëten wordt rekening gehouden.

Waar:          Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo

Wanneer:   eerste donderdag van de maand v.a. 5 januari; 18.00 uur

Opgeven:   tot de dinsdag voorafgaand aan de maaltijd, 20.00 uur, bij

         Gina Timmerman: 072-8795384 of g_timmerman50@kpnmail.nl

Kijk ook op de website pknheiloo.nl/nieuws

 

Wandeling ‘Sterke vrouwen’ door Amsterdam

 Picture6  

Dit najaar wordt er een wandeling in Amsterdam georganiseerd met als titel ‘Sterke vrouwen in jodendom en christendom’. Tijdens deze wandeling door de binnenstad van Amsterdam zullen enkele deskundige inleiders ons kennis laten maken met Joodse en katholieke vrouwen en vertellen over hun betekenis voor de eigen gemeenschap en voor de bredere samenleving. Boeiende verhalen over boeiende mensen: van de middeleeuwse begijnen en zusters Clarissen tot de zussen Sophie en Betje Lazarus, die veel hebben gedaan voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Amsterdamse diamantindustrie.

De formule 'wandelend en ontmoetend leren' werkt aanstekelijk!

Er kan maar een beperkt aantal mensen mee.

De organisatie vanuit onze regio is in handen van Johan Olling.
Heb je
belangstelling mail dan naar aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

 

Rouwen in de tijd

een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies’

 Picture1  

Het Steunpunt Verlies en Rouw bestaat 5 jaar en heeft Marinus van den Berg uitgenodigd om een interactieve lezing te geven in Alkmaar over ‘Rouwen in de tijd’.

Mensen die een dierbare hebben verloren, lopen er bijna allemaal tegen aan dat men denkt dat je met een jaar of twee wel door je rouw heen bent. De vraag ‘hoe lang is het nu geleden?’ zegt echter niets over je verdriet. Rouw kent geen tijd!

Marinus van den Berg was in zijn werkzame leven geestelijk verzorger in verzorgingshuizen. Hij heeft tientallen boeken en gedichten geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.

De lezing is voor mensen die een groot verlies hebben geleden en óók voor mensen die meer willen weten over hoe om te gaan met iemand die rouwt.

Wie:                Marinus van den Berg

Wanneer :      dinsdagmiddag 31 oktober, 14.00 uur

Waar:             kerkelijk centrum de Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar

Bijdrage:       € 5,- per persoon

Info/aanm.:    Marja Ligterink : 06-30088610 / steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl

 

 

 

Raad van Kerken Castricum

 raad  

De activiteiten van de Raad van Kerken Castricum voor het komende seizoen zijn weer gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip en geloofsverdieping. Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

Uit het programma 2023 - 2024:

  • Vanaf 4 september is er elke 1e maandag van de maand in de Schakel (Kerkpad 1 in Castricum) van 13.00-14.00 uur ‘Lectio Divina’ o.l.v. Eveline Masetti (ec.masetti@gmail.com / 0610571560).
  • Elke 2e donderdag van de maand, vanaf 14 sept., komt de Oecumenische vrouwengespreksgroep bij elkaar in de Schakel, 13.45-16.00 uur.
  • Zondagmiddag 24 september om 15.00 uur vertelt Vincent Noort in de Dorpskerk in Castricum over zijn voettocht naar Compostella
  • Op Israëlzondag, 1 oktober is tijdens de viering 's morgens van 10 - 11 uur in de Dorpskerk de opening van de expositie L’Chaïm van Alex Veenendaal met muziek van Klezmerorkest Freilach. 
  • In oktober komt 3x een leeskring bij elkaar op dinsdagmiddag in het Parochiehuis naast de Pancratiuskerk o.l.v. ds. Rik Willemsen over het boek ‘Godenschemering’ van Daniël de Waele (3, 17 en 31 oktober). 
  • De film 'Where are jou Adam?' over monniken op de berg Athos, gemaakt door een Oekraïense documentairemaker, wordt vertoond op zaterdagavond 7 oktober om 19.00 uur in het Parochiehuis in Castricum.
  • Tijdens de cursus Poëzie en Geloof in ‘de Schakel’ bespreekt Hanneke Klinkert vanaf 12 oktober (elke 2de donderdag van de maand) van 9.30-11.30 uur poëzie van Henriëtte Roland Holst en Marjoleine de Vos. 
  • Ds. Kick Bras komt op zondag 5 november om 15.00 uur in de Dorpskerk spreken over zijn boek ‘Het bezielde landschap’ : Spiritualiteit in de schilderkunst. 

Het volledige programma kunt u vinden op www.rvkcastricum.nl

U kunt zich daar ook aanmelden!

Afmelden via een mail naar info@rvkcastricum.nl of WhatsApp 06 8140 8112


 

  Oecumenisch centrum voor aandacht, inspiratie en bezinning

 zwaan  

Dinsdag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur is het Inloophuis open voor een ieder die behoefte heeft aan een kop koffie, wat gezelligheid en /of een goed gesprek (in de Steiger, Luttik Oudorp 93, 1811 MV Alkmaar).

Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) houdt er spreekuur op de woensdagmorgen (10.30 tot 12.30 uur) voor wie materiële hulp nodig heeft.

Het Steunpunt Verlies en Rouw is elke derde dinsdag van de maand geopend van 14.00 tot 16.30 uur, ook in Aanloophuis de Steiger: Luttik Oudorp 93.


De Zwaan en ’t Swaenennest, Oudegracht 185 Alkmaar

No thoughts on “3 Activiteit en Ontmoeting 2022”